Muutokset sähköliittymään

Sähköverkkoon liityttäessä määritellään liittymän koko, eli kuinka suuret pääsulakkeet (A, ampeeria) liitettävässä kiinteistössä on. Toisinaan liittymä voi jäädä liian pieneksi tai suureksi kiinteistön sähkönkäyttötarpeen muuttuessa, jolloin liittymän kokoa tulee muuttaa.

Tilaa liittymän muutos, kun olet lukenut ohjeet ja keskustellut sähköurakoitsijasi kanssa. Tilauksen käsittelyaika on noin kolme viikkoa, minkä jälkeen saat liittymäsopimuksen allekirjoitettavaksi OmaLiittymä-palvelussa.

Ohjeet

Sähköliittymän koon muuttaminen

Sähköliittymän kokoa tulee kasvattaa, kun sähkönkäyttö kasvaa merkittävästi, esimerkiksi sähköauton latauksen tai lämmitystavan muutoksen vuoksi. Liittymän suurentaminen tarkoittaa käytännössä pääsulakkeiden suurentamista.

Liittymän suurentaminen voi joissain tapauksissa vaatia myös sähköverkon vahvistamista. Asiantuntijamme voivat selvittää, vaatiiko liittymän korotus töitä sähköverkon osalta: sahkoliittymat@pbe.fi, puh. 019 661 411 (vaihde).

Liittymän suurentamisen vaiheet

Keskustele sähköurakoitsijasi kanssa liittymän suurentamisesta ennen tilausta. Urakoitsija osaa parhaiten määritellä suurennustarpeen. Varmista urakoitsijalta, onko nykyinen liittymisjohto riittävä ja tarvitseeko sähkölaitteestoosi tehdä muutoksia.

HUOM! Sähköurakoitsijasi ei saa tehdä sulakkeen korottamista.

Sähköurakoitsijasi huolehtii kytkentä- ja mittarointitilauksesta, maadoituksesta ja ylijännitesuojauksesta, ja tekee tarvittavat tarkastukset ennen sähköverkkoon kytkentää. Tämän jälkeen urakoitsijasi tilaa meiltä sähköjen kytkennän yleistietolomakkeella. Teemme sähköjen kytkennän noin kolmen viikon kuluessa tilauksesta. Lähetämme sähköurakoitsijallesi sähköpostitse kopion yleistietolomakkeesta.

Kun sähköliittymän muutos on tilattu, lähetämme sinulle liittymäsopimuksen. Allekirjoita sopimus sähköisesti. Jos sopimuksessa on korjattavaa, ole yhteydessä OmaLiittymä-palvelun kautta.

Jos sähköverkkoa pitää vahvistaa, aloitamme työn, kun olemme saaneet allekirjoitetun liittymäsopimuksen.

Sähköliittymän koon muutoksen hinta

Sähköverkkoon liittymisestä laskutetaan liittymähinnaston mukainen liittymismaksu. Pääsulaketta suurennettaessa liittyjä maksaa lisäliittymismaksuna liittymismaksuluokkien erotuksen. Lisäksi veloitamme kytkentä- ja mittarointityöt palvelumaksuhinnaston mukaisesti.

icon
Tilaa liittymän muutos (kotitalous)

Liittymän muutos
icon
Tilaa liittymän muutos (yritys)

Liittymän muutos